Az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont tervezése során kiemelt célként jelent meg a létesítmény oktatási területen történő hasznosítása, elsősorban a soproni székhelyű oktatási intézmények, kiemelten a Soproni Egyetem oktatási-kutatási igényeinek figyelembevételével. A nyitást követő hónapok első eredményeit jól mutatják a szeptembertől jelentős számban a helyszínre látogató szakmai csoportok, valamint a tantervi keretek között gyakorlatot teljesítő hallgatók száma és az oktatók visszajelzései.

Az Erdőmérnöki Kar, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, valamint a Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatói ezen alkalmak során betekintést nyerhetnek a létesítmény fenntartási munkáiba, a működés mindennapi feladataiba – az állatok takarmányozásától a villanypásztor telepítési vagy a különböző programok előkészítése és lebonyolítási munkáiba -, az ökoturisztikai bemutatás megvalósításába. A vadgazdálkodási témájú tantárgyak naposi feladatellátása mellett erdőpedagógia és turisztikai témájú gyakorlatok is megvalósulnak a TAEG Zrt. és a Soproni Egyetem munkatársainak közös munkájával. Az óvodapedagógus hallgatók rendszeresen segítik a szervezett hétvégi programokat a fenntartható erdei ökoszisztéma témakörére épülő és ahhoz kapcsolódó tematikus foglalkozásokkal. Az együttműködés minden fél számára előnyösnek bizonyul, hiszen a diákok lehetőséget kaptak saját szakmai tapasztalat és gyakorlat megszerzésére, hozzájárulva az Erdő Háza célkitűzéseinek megvalósulásához, amelyek a szakmaiság mellett a látogatói közönség érdeklődését is kiszolgálják. A hallgatók elégedettségét és élményszerzését jól mutatja, hogy tantárgyi kereteken kívül többen is jelezték önkéntes segítői szándékukat.

A Soproni Egyetemmel való együttműködés erősíti a TAEG Zrt. szakmai oktatásban betöltött szerepét. Az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és vadaspark mint oktatási helyszínek, közvetlen élményen és tapasztalaton alapuló tudásszerzési lehetőséget biztosítanak a ma és a jövő hallgatói számára.

Pin It on Pinterest