Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodás

A domborzati viszonyok tekintetében a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kezelésében lévő erdőterületek jól reprezentálják a hazai viszonyainkat. A felszín az Alpokalja hegyeitől a Fertőmelléki dombsoron át simul bele a Kisalföld síkjába. A változatos domborzat következményeként az erdőgazdaság által kezelt 17 420 ha területen belül is rendkívül széles palettáját találjuk a termőhelyi és állományviszonynak, ami különösen alkalmassá teszi Erdőgazdaságunkat az alapítói okiratban is rögzített gyakorlati oktatási és kutatási feladatok ellátására.

A jellemző természetes erdőtársulásaink között a bükkösök, gyertyános tölgyesek, patak menti égeresek mellett a cseres-kocsánytalan és kocsányos tölgyeseket kell megemlítenünk. Fenyveseink zömében ültetésből származnak, és jelentős – elsősorban a síkvidéki területrészen – az erdőtelepítésekből származó első generációs erdők aránya is.

A kezelt erdőterületből természetvédelemi oltalom alatt áll 4 955 ha, míg további 5 136 ha a Natura 2000 hatálya alá tartozó terület. Így az összes korlátozással érintett terület a kezelt erdőterület 60,8 %-át teszi ki (10 091 ha), ami meghatározó hatással van gazdálkodásunkra.

A védelmi rendeltetés mellet jelentős közjóléti feladatokat lát el erdőgazdaságunk, amit a Parkerdő címszó alatt mutatunk be. Gazdálkodási tevékenységünket a hatályos jogszabályi feltételek betartása mellett végezzük. Erdőgazdálkodási tevékenységünk alapját, az állam által elkészíttetett hosszú távú (10 éves) tervek képezik, amelyek újabb 10 évre történő megújítása az elkövetkezendő évek feladata lesz. Az elmúlt 20 év gazdálkodására a hegyvidéki területrészen a lucfenyő szúkár nyomta rá a bélyegét. A szú először az idős és túltartott állományokban lépett fel, majd később már nem kímélte a középkorú és fiatal állományokat sem.

Tevékenységünk során alkalmazzuk az új, természetközeli erdőgazdálkodási eljárásokat. Együttműködve a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karával lehetőséget biztosítunk az azokkal kapcsolatos kísérletek és kutatások lefolytatására is (Roth-féle szálalóerdő, Dalos-hegyi átalakító üzemmódú tömb).

Az elvégzett munkánk eredményeként nőtt a területünkön az őshonos lombos állományok aránya, és az állományok átlagkora is. A fakitermelési munkánk során az általunk kezelt erdőkben keletkező növedéknek csak 60-70 %-át használjuk ki.

Pin It on Pinterest