Tisztelt Vendégünk! Örülünk, hogy felkereste a Trianoni Emlékparkot!
A helyszínen látható táblák alapján megfogalmazott kérdéseket és a hozzájuk tartozó rövid válaszokat találja az alábbiakban:

Mi ellen harcoljon a magyar nemzet Babits szerint? (Az elnyomás és a rombolás szelleme ellen)
Mi jut eszébe Pozsonyról, Kassáról és Kolozsvárról? (egy-egy példa: Pozsony – magyar koronázóváros volt, Kassa – Rákóczi kedvenc városa, Kolozsvár – Mátyás király szülővárosa)
Mi volt az ágfalvi csaták jelentősége? (Megakadályozták az osztrákok bevonulását Sopronba, megmentették Sopron az elszakítástól.)
Kit rejt a Végvári írói álnév? (Reményik Sándor)
Melyik országban található ma Erdély, Felvidék, Bácska, Bánát, Kárpátalja és Őrvidék? (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia és Ausztria)
Mikor volt a soproni népszavazás? (1921. december 14-16.)
Mekkora területet, illetve erdőterületet vesztett Magyarország Trianonnal? (72 % területet, illetve 88 % erdőterületet)
Hol született Kosztolányi Dezső? (Szabadka)
Hogyan változott a népesség az új határok miatt? (3.4 millió magyar került idegen országba)
Mikor történtek az ágfalvi összecsapások? (1921. augusztus 28., 1921. szeptember 8.)
Kinek és kiknek állít emléket Légrádi verse? (Héjjas Iván és a rongyosoknak)
Melyik költőnket nem nevezi nevén versének soraival Reményik Sándor? (Ady Endre)
Mi volt vitéz Somogyváry Gyula írói álneve? (Gyula diák)
Melyik nagy költőnk verse jut eszünkbe Tóth Árpád költeményét olvasva? (Berzsenyi Dániel)

Pin It on Pinterest