Aktuális kutatások

A gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása mellett a TAEG Zrt. helyet ad és aktívan részt vesz a kutatási projektek lebonyolításában is. Ez az érintett kutatóműhelyek és a társaság számára is a gyakorlatban felhasználható eredményekkel jár. Ezek közül legalapvetőbbek a diákoknak, hallgatóknak szakdolgozataikhoz biztosított szakmai támogatás és terület, melyben a társaság aktívan közreműködik. Kiemelendő a doktori disszertációk elkészítéséhez és megvédéséhez szükséges területi és kutatási feltételek biztosítása, amelyek közül jelentős számú kísérletnek biztosítja társaságunk a kutatási területet.

Számos hosszabb, rövidebb kutatás folyt és folyik a társaság területén, amelyek nemzetközi szinten is megjelennek. Ezek közül is kiemelhetőek a társaság területén található hosszú távú kísérleti projektek, amelyek tervezett élettartama az erdők léptékében mérhetők. Ezek jelentősége kiemelten magas az erdészeti kutatások között, hiszen a statikus vizsgálatok mellett dinamikus vizsgálatoknak is lehetőséget biztosítanak a szakma fejlődésének. A legfontosabb ilyen területek: az Ágfalva 6 tagban, vagy a Nagylózs 5 tagban található hosszú távú fafajösszehasonlító kísérletek. Ezek a több tíz éves múltra visszatekintő, hosszú lejáratú állomány összehasonlító és állománynevelési kísérletek nélkülözhetetlen kulcsai lehetnek a jövő erdőgazdálkodási kérdéseinek megválaszolásában. A legújabb vizsgálatok közül a Várisi átalakító tömbben létrehozott lékes felújítások kutatásban betöltött szerepét kell kiemelni. Napjainkban egyre fontosabb téma az erdei klímakutatás kérdése, ezért kiemelt jelentőségű a társaság területén több évtizede működő klíma és vízgazdálkodási kutatásokat biztosító kísérleti helyek, mint a Sopron 171/G erdőrészletben található mikroklíma állomás, a Hidegvíz-völgyben (Vadkan-árok) a Rák-patakon létrehozott vízhozam mérők és az itt kialakított vízügyi kutató állomás. Mindössze néhány éves múltra visszatekintő Magasbércen (Sopron 171/F) létrehozott erdő-klíma – szárazodási kísérlet kísérlet – felállításának is a társaság adott területet, amely az újabb hosszútávú kísérletek kialakítását szolgálja.

A felsorolt példákon keresztül látható, hogy az erdőgazdaság korábbi és jelenlegi tevékenysége során is számos olyan eljárást és tevékenységet épít be a mindennapi gazdálkodói gyakorlatába, amely a normál, üzemszerű erdőgazdálkodás alkalmazása mellett a hosszú távú, jövőbe mutató erdészeti kutatásokat, kísérleteket is támogatja. Az évtizedekre visszanyúló, koncentráltan elhelyezkedő kísérleti helyszínek és aktív projektek valós gazdálkodói környezet és támogatás nélkül sok esetben értelmüket vesztenék a gyakorlatias kutatások számára.

A társaság a 2021 évben is számos újonnan induló és jövőbe mutató kutatási projektben vett részt. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy felállításra került két új automata meteorológiai állomás a társaság területén a Muck-on és a Júlia úti vadászház mellett, hogy folyamatos meteorológiai adatokat biztosítsanak nem csak a kutatási projektekhez, hanem a jövőbeni erdő tervezési folyamatoknak. Szintén a bázis évben került kiválasztásra egy mintaterület a Sopron 201/C erdőrészletben, ahol az ERTI kollégáival 2022 tavaszán egy bükk fafajú kísérleti erdősítést kívánunk létrehozni. A társaságnál összesen 12 helyen működik feromonos szúcsapda, ami a gyakorlati erdővédelmen túlmenően kutatási célokat is szolgál. Tekintetettel ezeknek a csapdáknak a jelentőségére a 2022 évben is támogatni kívánjuk ezek fenntartását. Szintén a 2021 év eredménye, hogy a társaság a Soproni Egyetemmel, valamint az Albacomp Zrt.-vel közös együttműködési megállapodást írt alá azzal a céllal, hogy az „Okoserdő” program keretei között különböző szenzorokat helyezzenek ki a faállományokba, melyek széles körben biztosítanak adatokat az erdő mikroklímájáról, a vegetáció állapotáról stb. A társaság tervezi, hogy a projekt kapcsán kihelyezi az első kísérleti szenzorokat, hogy kellő tapasztalat után a megfelelő irányban támogathassa azok fejlesztését. A TAEG Zrt. továbbra is teret biztosít számos folyamatos monitoring programnak, mint pl. az országos szalonka monitoring és szalonka gyűrűzési program vagy az ERTI tartamkísérleti parcellái a Síkvidéki erdészetnél. Társaságunk a fenti fontosabb kutatási projekteken túl a 2022 évben is tervezi a már megkezdett kutatások helyszín biztosítást, valamint az aktív közreműködést és gyakorlati szakmai támogatást a kutatók számára. A társaság innovációs járulékfizetési kötelezettsége során csökkentő tételként kutatás, fejlesztéssel kapcsolatos ráfordításokat nem vett figyelembe.

Pin It on Pinterest