Aktuális kutatások

A REIN-Forest elnevezésű nemzetközi Interreg projekt vezető partnere a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal. A projekt rövid összefoglalása: „a leskálázott klímamodellek szerint a programterületen a következő 50-80 évben a hőmérséklet-emelkedés mértéke nagy valószínűséggel meghaladja a globális átlagot, míg a csapadékmennyiség nem mutat növekedést. Az őshonos erdők jelentős része jelenleg is a zárt jellegű erdőtakaró számára határhelyzetet jelentő éghajlati viszonyok között tenyészik az alsó erdőhatár közelében. Emiatt még egy csekély mértékű klímaingadozás is érintheti az erdei ökoszisztémát alkotó élőlények teljes körének létfeltételeit. Az utóbbi évtizedekben – a projektterület egészén – tapasztalható tömeges erdőkárok előrevetítik azokat a nehézségeket, amelyekkel az erdőgazdálkodás szembesülhet a prognosztizált klímaváltozás hatására.
Fafajaink helyhez kötött élőlények. Az erdei fák populációi alkalmazkodnak élőhelyükhöz, azonban az éghajlatváltozás következtében a helyi alkalmazkodottság és az aktuális környezeti hatások közötti egyensúly felbomlik. A klímaváltozás sebessége (az izotermák eltolódásának üteme) a programterületen jelenleg nagyságrenddel magasabb, mint az erdőtakarót alkotó fajok természetes migrációjának sebessége. Ez arra mutat, hogy az éghajlatváltozás negatív hatásainak ellensúlyozására, az erdőtakaró állékonyságának fenntartásához, emberi beavatkozás lesz szükséges.

Jelen projekt a SUSTREE európai léptékű modelljeit skálázza le regionális szintre és végzi el a projekttérségben (Vas megye és Alsó-Ausztria programterületen fekvő részterületei) található erdők sérülékenységének elemzését, kidolgozza a szaporítóanyag-mozgatásra vonatkozó közös bilaterális stratégiát. Védelmi intézkedésként szaporítóanyag mozgatás végrehajtása (azaz a szaporítóanyag kihelyezése) történik a projekttérség hat, közösen kiválasztott terepi helyszínén.

Az állományok helyi, és ajánlott (kiválasztott) a stratégia által javasolt, a projekttérségben őshonos kocsánytalan tölgy és bükk (a projekttérség erdeinek két, domináns fafaja) forrásokból származó növényanyagot fognak tartalmazni. A projektben végrehajtott intézkedések eredményességének projektzárást követő nyomon követése céljából (15 évre szóló) a terepi helyszínekre vonatkozó közös kezelési terv kidolgozása is megtörténik.” (Forrás: vasmegye.hu)

A projektben támogató partnerként vett részt a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. A projekt keretében elkészített oktató film az alábbiakban tekinthető meg:

A gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása mellett a TAEG Zrt. helyet ad és aktívan részt vesz a kutatási projektek lebonyolításában is. Ez az érintett kutatóműhelyek és a társaság számára is a gyakorlatban felhasználható eredményekkel jár. Ezek közül legalapvetőbbek a diákoknak, hallgatóknak szakdolgozataikhoz biztosított szakmai támogatás és terület, melyben a társaság aktívan közreműködik. Kiemelendő a doktori disszertációk elkészítéséhez és megvédéséhez szükséges területi és kutatási feltételek biztosítása, amelyek közül jelentős számú kísérletnek biztosítja társaságunk a kutatási területet.

Számos hosszabb, rövidebb kutatás folyt és folyik a társaság területén, amelyek nemzetközi szinten is megjelennek. Ezek közül is kiemelhetőek a társaság területén található hosszú távú kísérleti projektek, amelyek tervezett élettartama az erdők léptékében mérhetők. Ezek jelentősége kiemelten magas az erdészeti kutatások között, hiszen a statikus vizsgálatok mellett dinamikus vizsgálatoknak is lehetőséget biztosítanak a szakma fejlődésének. A legfontosabb ilyen területek: az Ágfalva 6 tagban, vagy a Nagylózs 5 tagban található hosszú távú fafajösszehasonlító kísérletek. Ezek a több tíz éves múltra visszatekintő, hosszú lejáratú állomány összehasonlító és állománynevelési kísérletek nélkülözhetetlen kulcsai lehetnek a jövő erdőgazdálkodási kérdéseinek megválaszolásában. A legújabb vizsgálatok közül a Várisi átalakító tömbben létrehozott lékes felújítások kutatásban betöltött szerepét kell kiemelni. Napjainkban egyre fontosabb téma az erdei klímakutatás kérdése, ezért kiemelt jelentőségű a társaság területén több évtizede működő klíma és vízgazdálkodási kutatásokat biztosító kísérleti helyek, mint a Sopron 171/G erdőrészletben található mikroklíma állomás, a Hidegvíz-völgyben (Vadkan-árok) a Rák-patakon létrehozott vízhozam mérők és az itt kialakított vízügyi kutató állomás. Mindössze néhány éves múltra visszatekintő Magasbércen (Sopron 171/F) létrehozott erdő-klíma – szárazodási kísérlet kísérlet – felállításának is a társaság adott területet, amely az újabb hosszútávú kísérletek kialakítását szolgálja.

A felsorolt példákon keresztül látható, hogy az erdőgazdaság korábbi és jelenlegi tevékenysége során is számos olyan eljárást és tevékenységet épít be a mindennapi gazdálkodói gyakorlatába, amely a normál, üzemszerű erdőgazdálkodás alkalmazása mellett a hosszú távú, jövőbe mutató erdészeti kutatásokat, kísérleteket is támogatja. Az évtizedekre visszanyúló, koncentráltan elhelyezkedő kísérleti helyszínek és aktív projektek valós gazdálkodói környezet és támogatás nélkül sok esetben értelmüket vesztenék a gyakorlatias kutatások számára.

A társaság a 2021 évben is számos újonnan induló és jövőbe mutató kutatási projektben vett részt. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy felállításra került két új automata meteorológiai állomás a társaság területén a Muck-on és a Júlia úti vadászház mellett, hogy folyamatos meteorológiai adatokat biztosítsanak nem csak a kutatási projektekhez, hanem a jövőbeni erdő tervezési folyamatoknak. Szintén a bázis évben került kiválasztásra egy mintaterület a Sopron 201/C erdőrészletben, ahol az ERTI kollégáival 2022 tavaszán egy bükk fafajú kísérleti erdősítést kívánunk létrehozni. A társaságnál összesen 12 helyen működik feromonos szúcsapda, ami a gyakorlati erdővédelmen túlmenően kutatási célokat is szolgál. Tekintetettel ezeknek a csapdáknak a jelentőségére a 2022 évben is támogatni kívánjuk ezek fenntartását. Szintén a 2021 év eredménye, hogy a társaság a Soproni Egyetemmel, valamint az Albacomp Zrt.-vel közös együttműködési megállapodást írt alá azzal a céllal, hogy az „Okoserdő” program keretei között különböző szenzorokat helyezzenek ki a faállományokba, melyek széles körben biztosítanak adatokat az erdő mikroklímájáról, a vegetáció állapotáról stb. A társaság tervezi, hogy a projekt kapcsán kihelyezi az első kísérleti szenzorokat, hogy kellő tapasztalat után a megfelelő irányban támogathassa azok fejlesztését. A TAEG Zrt. továbbra is teret biztosít számos folyamatos monitoring programnak, mint pl. az országos szalonka monitoring és szalonka gyűrűzési program vagy az ERTI tartamkísérleti parcellái a Síkvidéki erdészetnél. Társaságunk a fenti fontosabb kutatási projekteken túl a 2022 évben is tervezi a már megkezdett kutatások helyszín biztosítást, valamint az aktív közreműködést és gyakorlati szakmai támogatást a kutatók számára. A társaság innovációs járulékfizetési kötelezettsége során csökkentő tételként kutatás, fejlesztéssel kapcsolatos ráfordításokat nem vett figyelembe.

Pin It on Pinterest