Gyakorlati oktatás és kutatás

Gyakorlati oktatás és kutatás

A honlap Bemutatkozás rovatában részletesen szólunk az erdőgazdaság elsődlegesnek számító közcélú feladatának – gyakorlati oktatás és kutatás – kialakulásáról.

Az erdőgazdaság adottságai a tanulmányi feladatok ellátására kiválóak. A kezelésében lévő 17 ezer hektár erdőterület (ezzel az egyik legkisebb területű állami tulajdonú erdőgazdaság) az ország erdőállományait – az ártéri erdők kivételével – maradéktalanul reprezentálja, vadászterületei oktatási-kutatási különleges rendeltetésűek. Faipara – az alacsony készültségű fokú termékektől a nagypaneles lakóház gyártásig – a fafeldolgozás igen széles spektrumát fogja át, továbbá bemutató csemetekerttel, motorfűrészes tanpályával, erdőgépfejlesztő központtal és számos egyéb olyan objektummal rendelkezik, melyek a tanulmányi feladatok ellátását szolgálják.

Az előzőekben elmondottakra építetten – összhangban a felsőoktatás igényeivel – az erdőgazdaság a Nyugat-Magyarországi Egyetem érintett karaival és gyakorló iskolájával a gyakorlati oktatást új alapokra helyezte. Ennek lényege, hogy a hagyományos bemutató jellegű gyakorlati oktatást egyre inkább felváltja a hallgatók (diákok) termelő, irányító munkában való aktív részvétele. Ebben a folyamatban a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 532 hektár nagyságrendű tankerülete volt az első állomás, melyben a diákok a teljes termelési folyamatot, annak adminisztrációs és gazdasági vonzataival együtt a szaktanárok irányítása mellett maguk végzik. Majd későbbiekben az erdész tankerület mintájára létrehoztuk a vadászati tanterületet, ahol a vadgazdálkodási feladatok a NYME Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási Gerinces Állattani Intézetének hatáskörébe tartoznak. Természetesen mindkét esetben a törvényekben megfogalmazott erdőgazdálkodó és vadgazda a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Hasonló elvek alapján működik a Tómalmi csemetekert egy része is. Az erdőgazdaság Fafeldolgozó Üzeme ugyancsak fontos színtere a gyakorlati oktatásnak.

A gyakorlati oktatás előzőekben vázolt irányba történő elmozdulásának voltaképpen az lenne a célja, hogy az elsajátítandó ismeretanyag gyakorlati bemutatása működő társasági keretek között történjen, elősegítve ezzel a hallgatók (diákok) összefüggésekben történő gondolkodását.

A gyakorlati oktatáson túlmenően az erdőgazdaság folyamatosan részt vesz különböző kutatási programokban, melyek a több évtizedre visszanyúló fatermesztési kutatásoktól (pl. Roth-féle szálalóvágás kísérlet) a gazdasági életben azonnal felhasználható (pl. közgazdasági és faipari programok) kutatásokig terjednek. Az erdőgazdaság által kezelt erdőkben számtalan kísérleti terület üzemel, főleg az egyetem és az Erdészeti Tudományos Intézet felügyelete alatt.

Pin It on Pinterest