Gyakorlati oktatás és kutatás

Gyakorlati oktatás és kutatás

A honlap Bemutatkozás rovata részletesen ír a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. elsődleges közcélú feladatainak  a gyakorlati oktatás és az kutatás  kialakulásáról, amelyek támogatása az alapítás óta eltelt közel hét évtized után is kiemelt tevékenységünk.

Az erdőgazdaság adottságai a tanulmányi feladatok ellátására kiválóak. A kezelésében lévő 17 ezer hektár erdőterület (ezzel az egyik legkisebb területű állami tulajdonú erdőgazdaság) az ország erdőállományait – az ártéri erdők kivételével – maradéktalanul reprezentálja, vadászterületei oktatási-kutatási különleges rendeltetésűek. Faipara – az alacsony készültségű fokú termékektől a nagypaneles lakóház gyártásig – a fafeldolgozás igen széles spektrumát fogja át, továbbá bemutató csemetekerttel, motorfűrészes tanpályával, erdőgépfejlesztő központtal és számos egyéb olyan objektummal rendelkezik, melyek a tanulmányi feladatok ellátását szolgálják.

Az előzőekben elmondottakra építetten – összhangban a felsőoktatás igényeivel – az erdőgazdaság a Soproni Egyetem érintett karaival és gyakorló iskolájával a gyakorlati oktatást új alapokra helyezte. Ennek lényege, hogy a hagyományos bemutató jellegű gyakorlati oktatást egyre inkább felváltja a hallgatók (diákok) termelő, irányító munkában való aktív részvétele. Ebben a folyamatban a Roth Gyula Szakgimnázium 532 hektár nagyságrendű tankerülete volt az első állomás, melyben a diákok a teljes termelési folyamatot, annak adminisztrációs és gazdasági vonzataival együtt a szaktanárok irányítása mellett maguk végzik. Majd későbbiekben az erdész tankerület mintájára létrehoztuk a vadászati tanterületet, ahol a vadgazdálkodási feladatok a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási Gerinces Állattani Intézetének hatáskörébe tartoznak. Természetesen mindkét esetben a törvényekben megfogalmazott erdőgazdálkodó és vadgazda a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Hasonló elvek alapján működik a Tómalmi csemetekert egy része is. Az erdőgazdaság Fafeldolgozó Üzeme ugyancsak fontos színtere a gyakorlati oktatásnak.

A gyakorlati oktatás előzőekben vázolt irányba történő elmozdulásának voltaképpen az lenne a célja, hogy az elsajátítandó ismeretanyag gyakorlati bemutatása működő társasági keretek között történjen, elősegítve ezzel a hallgatók (diákok) összefüggésekben történő gondolkodását.

A gyakorlati oktatáson túlmenően az erdőgazdaság folyamatosan részt vesz különböző kutatási programokban, melyek a több évtizedre visszanyúló fatermesztési kutatásoktól (pl. Roth-féle szálalóvágás kísérlet) a gazdasági életben azonnal felhasználható (pl. közgazdasági és faipari programok) kutatásokig terjednek. Az erdőgazdaság által kezelt erdőkben számtalan kísérleti terület üzemel, főleg a SOE Erdőmérnöki Kar és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet felügyelete alatt.

Pin It on Pinterest