Gyakorlati oktatás és kutatás

Gyakorlati oktatás és kutatás

A honlap Bemutatkozás rovata részletesen ír a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. elsődleges közcélú feladatainak  a gyakorlati oktatás és az kutatás  kialakulásáról, amelyek támogatása az alapítás óta eltelt közel hét évtized után is kiemelt tevékenységünk.

Az erdőgazdaság adottságai a tanulmányi feladatok ellátására kiválóak. A kezelésében lévő 17 ezer hektár erdőterület az ország erdőállományait – az ártéri erdők kivételével – maradéktalanul reprezentálja, vadászterületei oktatási-kutatási különleges rendeltetésűek. Faipara – az alacsony készültségű fokú termékektől a nagypaneles lakóház gyártásig – a fafeldolgozás igen széles spektrumát fogja át, továbbá bemutató csemetekerttel, motorfűrészes tanpályával, erdőgépfejlesztő központtal és számos egyéb olyan objektummal rendelkezik, melyek a tanulmányi feladatok ellátását szolgálják.

A TAEG Zrt. munkája több ponton szorosan kapcsolódik a SOE Erdőmérnöki Kar oktatási tevékenységéhez az erdőmérnöki osztatlan (MSc), természetvédelmi mérnöki (BSc, MSc), a vadgazda mérnöki alapképzési (BSc, MSc) és környezetmérnöki szakokon (BSc, MSc). A TAEG Zrt. számos olyan telephellyel és lehetőséggel rendelkezik, amelyek a tanulmányi feladatok ellátását szolgálják, mint a bemutató csemetekert, a motorfűrészes tanpálya, az erdész tankerület, az erdőgépfejlesztő központ vagy a vadgazdálkodási oktatást szolgáló létesítmények és az ezekhez tartozó felszerelések, berendezések.

Az oktatásban a Soproni és a Síkvidéki Erdészet mellett az Igazgaztóság és a Fafeldolgozó üzem munkatársai is részt vesznek. A csemetekerti gyakorlatok oktatási lehetőségként regionális szinten egyedülálló lehetőséget nyújtanak. Az erdőművelési-, erdőhasználati és erdőrendezési terepi gyakorlatokat a tanerdő kerületén kívül a Soproni-hegyvidék erdeiben és a síkvidéki erdőterületeken változatos termőhelyi viszonyok között bonyolítják le a kollégák a kerületvezető erdészek személyes hozzájárulásával. A csemetekerti gyakorlatok időszaka február-március, az egyéb terepi gyakorlatok áprilistól júniusig, majd az őszi félévben szeptembertől decemberig tartanak. Átölelve az egész éves erdészeti munkákat az erdősítések előkészítésétől a fahasználatokig.
A hallgatók gyakorlati ismereteiket mélyíthetik el a létesítményi feladatok megismerésén keresztül. Komplex gyakorlatorientált szakmai tudást sajátíthatnak el az intézményi szakszerűség, környezettudatosság formálása különböző korosztályokban (környezeti nevelési) környezet- és természetvédelmi tevékenységek, környezetbarát szolgáltatások, környezetszempontú tervezése és élményszerű bemutatás, ökoturisztikai infrastruktúra marketing, szakkommunikáció, kereskedelem és szolgáltatások tekintetében. A Soproni Parkerdő területe és létesítményei a környezetmérnöki, természetvédelmi, a vadgazda mérnöki szakokon oktatott turisztikai tervezéssel foglalkozó tantárgyak és az erdő hasznosíthatósága szempontjából releváns gyakorlati oktatás alapja.

A társaság faipari ágazata az alacsony készültségi fokú termékektől a nagypaneles lakóház gyártásig a fafeldolgozás széles spektrumát felöleli. A gyakorlati oktatás igényeit is figyelembe vevő fejlesztések a fafeldolgozás területén is megvalósultak. A SOE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar hallgatói, elsősorban a faipari mérnöki (BSC, MSc), ipari termék- és formatervező mérnöki (BSC, MSc) és gazdaságinformatikus (BSC, MSc) hallgatók az alapanyag előállításától a készárú gyártásáig, a gazdasági feladatok nyomon követésén túl az értékesítésig végig kísérhetik a fa útját.
A SOE Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar számára a TAEG látogatóközpontok funkcióikkal kiválóan kiegészítik a gazdasági tevékenységet, ezáltal egy a közép- és felsőoktatásban szinte egyedülálló képzési és gyakorlati helyszín kialakításának lehetőséget képviselnek, magukban hordozzák a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (FOKSZ), a turizmus-vendéglátás alapszak (BA), a gazdálkodási és menedzsment duális alapképzés, a pénzügy és számvitel duális alapképzés és a turizmus-vendéglátás duális alapképzés hallgatóinak gyakorlati képzési színtereit.
A SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar óvó- és szociálpedagógiai képzései keretében a környezeti nevelés, az erdőpedagógia és az ezekhez kötődő természetközeli oktatási módszerek elsajátítása terén több, mint egy évtizedes tapasztalat áll a megvalósuló együttműködések mögött. A kar hallgatói a hétköznapi erdei iskolai oktatás mellett a nyári táborok alkalmával és egyéb oktatási programokhoz kapcsolódóan vesznek részt gyakorlati tevékenységként a TAEG oktatási és közjóléti munkájában.

Az oktatás gyakorlatai hasonló időbeni tematika szerint haladnak, amelyek során a tavaszi és az őszi félévben fogadott csoportok 10-20 fő/csoport létszámmal vesznek rész a gyakorlati oktatásban. Az őszi-téli tanulmányi vadászatok és vadgazdálkodási gyakorlatok tovább növelik ezt a számot. A gyakorlati képzésben töltött idő egy év során egy diákra vetítve eddig megközelítette a 32 órát. A középszintű erdészeti oktatás naposi gyakorlata során 2-2 technikusjelölt diák teljesít egyhetes parkerdei naposi szolgálatot két kerületvezető erdész mellett.

Az erdészeti erdei iskola évente 75-80 csoportot fogad, amely több mint 2000 fő látogatót jelent az óvodás és általános iskolai korosztályból. További rendezvényeket szervez (jeles napok, tematikus foglalkozások) elsősorban az általános- és a középiskolai korosztálynak. A nyári táborok 3 egyhetes turnusban 25 fő napközis táboroztatását teszik lehetővé. Az erdei iskolai oktatási tevékenységek körébe tartozik a széleskörű ismeretterjesztés, amely a városban működő iskolákkal és civil szervezetekkel együttműködésben megvalósuló előadások, tematikus események és együttműködések formájában valósul meg.

A Soproni Parkerdő területén a társaság éves szinten 20-25 olyan rendezvényt (megemlékezés, jeles nap, emlékfa ültetés, családi nap, egyéb) bonyolít le, amelyeken alkalmanként 50-150 fő vesz részt. Ez az „Oktatással a természet oldalán” programsorozat keretében éves szinten 2000-2500 látogatót jelent.

A gyakorlati képzésen túl a kollégák a diplomamunkák és szakdolgozatok készítésében és bírálatában, valamint szakmai vizsgáztatásban is részt vesznek. A gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása mellett a TAEG Zrt. helyet ad és aktívan részt vesz a kutatási projektek lebonyolításában is. Ez az érintett kutatóműhelyek és a társaság számára is a gyakorlatban felhasználható eredményekkel jár.

70 éve a társaság legfontosabb közcélú szerepvállalása az erdészeti és faipari közép-, és felsőfokú oktatás gyakorlati tevékenységének és a kutatási feladatainak széleskörű támogatása. A Soproni Egyetem képzési palettáját támogatva, a TAEG Zrt. munkatársai az új képzések elméleti és gyakorlati oktatása során is kiveszik részüket a közös munkából.

Pin It on Pinterest