Vadgazdálkodás

Vadgazdálkodás

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 2017. március 1-től a megye két vadászterületére – a soproni hegyvidéket magába foglaló 08-103550 kódszámú 5 230 ha nagyságú, valamint az Iván és Röjtökmuzsaj térségében fekvő 08-105250 kódszámú 13 988 ha nagyságú – vadászterületre kapta meg a vadgazdálkodási jogosultságot. Mindkét vadászterületen haszonbérbe vételre került sor.

A hegyvidéki területrész vadgazdálkodási lehetőségei – az erdők közjóléti igénybevétele miatt – erősen korlátozottak. A síkvidéki vadászterület élőhelyi adottságai kiválóak, így annak vadállománya kiváló vadgazdálkodási és vadászati lehetőséget biztosít.

A trófeák tekintetében a gím és a vaddisznó állományunk jó-közepesnek, az őzek agancsminősége viszont gyengének értékelhető.

Az éves lelövési tervben szereplő feladatok jelentős hányadát bérvadásztatás keretében hasznosítjuk. Az erdőgazdaságnak e vonatkozásban stabil – főleg külföldi – vendégköre van, de szívesen látunk vadászterületeinken új vendégeket is. Célunk a belföldi vendégkör bővítése. Síkvidéki vadászterületünkön (08-105250) országosan is egyedinek számít a vaddisznó éjszakai (holdvilág melletti) cserkelő és lesvadászata, ami a vadászvendégek számára kiemelkedő és egyedi élményt nyújt. A gímbika vadásztatása során bőgésben 85-90 bika kerül átlagosan terítékre, 6 kg átlagsúly és 60 % körüli érmes arány mellett. Kiemelkedően nagy trófeasúlyú bikát (10 kg feletti) nem tudunk vendégeinek biztosítani, de a terítékre kerülő trófeák rendkívül mutatósak.

Vadásztatásunk és szolgáltatásaink árjegyzékét euróban ITT nézheti meg.

Belföldi vendégeink számára a 2023/2024. vadászévben érvényes ÁRJEGYZÉK.

Áttekintő térképünk megtekintéséhez kattintson ide!

08-103550-502 vadászterület

Sárközy Áron vadászati ágazatvezető

TAEG Zrt. Soproni Erdészet

9407 Sopron, Tómalom sor 2.

Tel.: +36-30-228-7504

email: sarkozy.aron@taegrt.hu

Vadkár bejelentése

 

A mezőgazdasági termelők a vadászati törvény 81. § (1) pontja szerint a vadkár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül közvetlenül felénk írásban tett bejelentéseiket a „Bejelentés keletkezett vadkárról” (továbbiakban bejelentő) című nyomtatványon tehetik meg.

Ennek benyújtása történhet személyesen, postai úton, valamint e-mail formájában az aláírt bejelentő pdf vagy kép formátumú mellékletének csatolásával.

Szóban, telefonon történő bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni!

Kollégánknak az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül a kárfelmérést el kell végeznie!

Ha a kárfelvételezés elvégzése után nem jön létre megállapodás a TAEG Zrt. és a károsult között, abban az esetben a gazdálkodó a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a TAEG Zrt. közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását.
A kárszakértőt a jegyző három napon belül köteles kirendelni, a szakértőnek a kirendeléstől számított öt napon belül a kárfelmérési eljárást le kell folytatnia.
Ha a kirendelt kárszakértő által megállapított kár mértékével a TAEG Zrt. képviselője nem ért egyet, három napon belül köteles kezdeményezni másik szakértő kirendelését. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9400 Sopron, Honvéd u.1.) mint területileg illetékes vadászatra jogosult a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 78.§ (1) bekezdés a) pontja alapján értesíti a tisztelt földtulajdonosokat, földhasználókat, hogy a kezelésében lévő, lent felsorolt vadászterületekre vonatkozóan a vadkárral kapcsolatos ügyekben az alábbi hivatalos kapcsolattartókat jelöli meg:

 

08-105250-502 vadászterület

Németh Tamás vadászati ágazatvezető

TAEG Zrt. Síkvidéki Erdészet

9374 Iván, Rákóczi sor 17.

Tel: +36-30-719-9594

email: nemeth.tamas@taegrt.hu

Vadászatszervezés

 

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. a területén folyó bérvadásztatást csaknem kizárólag saját maga szervezi. Vadászatszervezési tevékenysége a visszajáró külföldiekre, a több évre tekintő kapcsolattal rendelkező belföldi csoportokra és alkalmi bérvadászi vendégkörre épül. A társaság természetesen nyitott új vadászvendégek fogadására is.

A vadászvendégeinket két 8, illetve 10 férőhellyel rendelkező I. osztályú, továbbá egy 10 férőhelyes II. osztályba sorolt vadászházban fogadjuk. A vadászházakban a vadászatáshoz kapcsolódó ellátás a meghatározó. Természetesen egyedi igények alapján, nem vadászathoz kapcsolódó programokhoz is helyet biztosítunk vadászházainkban.

A vadászati programok szünetében – illetve a vadászvendéggel érkező kísérők részére – kistérségünk gazdag és változatos idegenforgalmi-, balneológiai-, kulturális-, folklór-, turisztikai- és sportprogramokat biztosít a szabadidő aktív eltöltéséhez. (Sopron, Balf, Nagycenk, Fertőd, Rábaköz, Sárvár, Bük, Kőszeg, Bakony, Balaton, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Őrségi Nemzeti Park stb.)

Vadászat lekötése és időpont foglalása céljából keresse munkatársunkat a jagd@taegrt.hu – címen a kitöltött jelentkezési lap elküldésvel.

Pin It on Pinterest