„Az egyetemi zászlóval az élen vonult be az elnökség a Soproni Egyetem Központi Tanévnyitó Ünnepségére a Liszt-központba, ahol a himnusz közös eléneklését követően Prof. Dr. Fábián Attila rektor köszöntötte a vendégeket és az elsőéveseket. „Ígérjük, hogy nálunk olyan tudást szereznek, amely naprakész és jelen világunk újabbnál újabb kihívásaihoz igazodik” – így szólt az elsőévesekhez az intézmény rektora.

Az elmúlt nyáron a pihenés mellé jóleső várakozás is párosult, hiszen izgalommal várhattuk a felvételi adatokat. Bíztunk abban a munkában, amit az elmúlt években modellváltó egyetemként, új lehetőségeinket kihasználva elvégeztünk. Hittünk az egyetemi közösség erejében, oktatóink elhivatottságában és abban, hogy vonzó képet sikerült kialakítanunk az általunk művelt tudományterületekről és a Soproni Egyetemről egyaránt. A Soproni Egyetem 1318 új hallgatót üdvözölhet ma, itt, Önök által. Kiváló eredmény melyre méltán lehetünk büszkék. Intézményünk 77%-os hallgatói létszámnövekedést ért el, ami messze túlszárnyalja az országos átlagot – emelte ki prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

Az ünnepségen dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Innovációért és Felsőoktatásért felelős államtitkára hangsúlyozta: az erősödő nemzetközi versenyben is egyre jobban teljesítenek a magyar egyetemek: míg négy éve hét, két éve pedig kilenc intézményünk volt a világ egyetemeinek legjobb öt százalékában, ma már tizenegy van. Az államtitkár örömtelinek nevezte, hogy ennek a sikernek egyre többen kívánnak részesei lenni, hiszen idén 33 százalékkal nőtt az egyetemekre felvettek száma, meghaladva a 106 ezret. – Egyetemeink megújulnak úgy, hogy olyan tudományos teljesítmény övezi őket, amely ha csak az elmúlt 4 évet nézem a nemzetközi tudományos közlemények száma 75 százalékkal növekszik, egyetemeink megújulnak úgy, hogy a szabadalmak névjegyek négyszereződtek az elmúlt évek során, egyetemeink megújulnak úgy, hogy egyre jelentősebb a fókusz a diákokra, a diákokmentorálására és ennek is köszönhetően csökkent az egyetemet idő előtt abbahagyók száma 21 százalékról 18 százalékra – tette hozzá az államtitkár.

A Soproni Egyetem Díszpolgára kitüntetést vehetett át Zambó Péter, az Agrárminisztérium, erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, aki – mint a méltatásban elhangzott – a mindennapokban sem feledkezik meg az ifjúságról és egykori Alma Materéről. Államtitkár Urat a Soproni Egyetem rektora és Dr Csányi Sándor a Soproni Egyetemért Alapítvány elnöke köszöntötte. Nemzeti önállóságunk, önfenntartásunk és teremtett világunk értékeinek megóvása különösen felértékelődik. A Soproni Egyetem térben és időben is nagy utat tett meg, míg a Selmecbányai Bányatisztképző örökségét továbbgondolva a fenntartható fejlődés szellemében működő, 21. századi intézménnyé vált – mondta köszöntőjében Zambó Péter.

Az ünnepségen Soproni Egyetemért Emlékérmet kapott az intézmény ősi alma materének otthont adó város Selmecbánya. A Bányászati és Erdészeti Akadémia 1919-ben Sopronba költözött. Így valójában a Soproni Egyetem a híres Bányászati Akadémia utódja, szellemi hagyományainak hordozója – idézte fel az ünnepségen Nadežda Babiaková, Selmecbánya polgármestere, akit Prof. Dr. Horváth Zita a Miskolci Egyetem rektora is köszöntött.

A tanévnyitó ünnepségen a Soproni Egyetem Szenátusa a „Soproni Egyetem Kiváló Kutatója” címet adományozta Dr. Winkler Dániel Andrásnak, az Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet, egyetemi tanárának. a Soproni Egyetem Arany Évgyűrű kitüntető oklevelet adományozta Dr. Szita Szabolcsnak a Benedek Elek Pedagógiai Kar nyugállományba vonult egyetemi tanárának. Soproni Egyetemért Díszoklevelet adományozott Pluzsik Tamás szerkesztő, riporter, újságíró részére. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából Kozák Tamásnéóvodavezető és Törökné Farádi Mária tagóvodavezető asszonyoknak Pedagógus Szolgálati Emlékérmetadományozott. Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár asszonynak valamint Koloszár Ibolya nyugalmazott nyelvtanár részére Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.” (Forrás: Soproni Egyetem)

Pin It on Pinterest